Метални врати


MDOOR10Метална врата с размери 2500 х 2000mm
Mодул за пощенски кутии 8 х 2
Прахово боядисани елементи
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME009


MDOOR11Метална врата размери 2000 х 3500mm
Mодул за пощенски кутии  2 х 4 х 2
Прахово боядисани елементи
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME010


MDOOR12Метална врата с размери 2000 х 2500mm
Mодул за пощенски кутии 8 х 2
Прахово боядисани елементи
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME011


MDOOR13PVC врата с размери 2000 х 3000mm
Mодул за пощенски кутии 9 х 2
Прахово боядисани елементи на модул за пощенски кутии
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME012


MDOOR14Метална врата с размери 2000 х 3000mm
Mодул за пощенски кутии 6 х 4
Прахово боядисани елементи
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME013


MDOOR15Метална врата с размери 2000 х 3000mm
Mодул за пощенски кутии 3 х 7
Прахово боядисани елементи
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME014


MDOOR16Метална врата с размери 2000 х 3000mm
Mодул за пощенски кутии 2 x 6 х 5
Прахово боядисани елементи
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME015


MDOOR17Метална врата с размери 2000 х 3000mm
Mодул за пощенски кутии 9 х 7
Прахово боядисани елементи
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME0016


MDOOR18Метална врата с размери 2000 х 3000mm
Mодул за пощенски кутии 9 х 7
Прахово боядисани елементи
С контрол на достъп до входа
Автомат за плавно затваряне

BD: DME017