Банково оборудване


Шлюз с ел. управление

Противокуршумна броня със степен на съпротива по DIN EN1063 – BR6-NS.
Шлюзът служи за изграждане на дебаркадери приемане на големи парични пратки във вид на пакети, чували или друга компактна опаковка, съгласно изискванията на наредба № 1-171 от 2 юли 2001г. на МВР и БНБ.
Състои се от метален тунел с две врати.
Монтира се на стената между паричното помещение на банката и клиентското приемно помещение.
Вратите са електроуправляеми от пулт, който се намира при касиера, приемащ пратката.
Конструкцията не допуска пряк достъп между клиента и касиера.
За да се отвори вратата на клиента, касиерът разрешава това чрез натискане на бутон.
Вратата на касиера е блокирана до затварянето на вратата откъм клиента.
Вратите са изработени от стомана 4 мм, куршумоустойчива.
Дъното е изработено от неръждавейка, улесняваща плъзгането на пратката, за бързо обслужване.

Шлюз механичен

Противокуршумна броня със степен на съпротива по DIN EN1063 – BR6-NS Механичният шлюз служи за изграждане на дебаркадери за приемане на паричните пратки във вид на бандероли и пакети съгласно изискванията на наредба № 1-171 от 2 юли 2001г. на МВР и БНБ.
Състои се от метален тунел с две врати. Монтира се на стената между касовото помещение на банката и клиентското приемно помещение. Вратите се командват от механизъм, който не разрешава едновременното отваряне. Конструкцията не допуска пряк достъп между клиента и касиера. Отварянето на вратата от клиента забранява отварянето на вратата от касиера. Вратата на касиера е блокирана до затварянето на вратата откъм клиента.
Вратите са изработени от стомана 4 мм, куршумоустойчива. Дъното е изработено от неръждавейка, улесняваща плъзгането на пратката, за бързо обслужване. От страна на клиента (салона) е предвиден фланец, който прави монтажа лесен и бърз без необходимост от укрепване срещу избутване навътре

 механичен шлюз