Банково оборудване


Паричник – Standart

Противокуршумна броня със степен на съпротива по DIN EN1063 – BR6-NS
Паричникът е предназначен за парични гишета на банки и финансови институции, които изграждат своите парични салони съгласно изискванията на наредба N 1-171 от 2 юли 2001г. на МВР и БНБ.
Съоръжението възпрепятства директен достъп мъжду касиера и клиента при предаването и приемането на паричните средства и се монтира под бронираното стъкло.
Конструкцията му е противокуршумна.
Има чекмедже за непакетирани пари и бандероли и дъно за парични пакети.

паричник