Банково оборудване


Депозитни сейфове

Публичните трезори се изграждат от сейфове на модулен принцип, като в един модул може да има различни по големина сейфове. /модули А-I/ Модулите се изработват по двойки и формират шкаф от два модула с габаритни размери в mm: h=1000, b=600, d=400.
На илюстрацията – модул А+В и се заявява: “модул АВ”
Сейфовете с размери 100x300x400 и 200x300x400 се комплектоват с касета с капаче и меко дъно.
Монтираните ключалки са специално създадени за публични трезори и се отварят с два ключа: ключ “Административен” – един за целия трезор и клиентски ключ. Всеки публичен трезор се комплектова с 2 броя административни ключа, а всеки сейф с два клиентски ключа.
Ключалките са произведени от световния лидер в тази област “Sergent & Greenleaf” USA, абсолютна гаранция, че няма повтаряемост на ключове, а също и невъзможно отваряне без ключа.
При производството всички ключове се номерират трайно и носят номера на касетата, за която са произведени.
Покритието е полимерно с цветове по желание на клиента.
Приложение:

  • За изграждане на банкови публични трезори.
  • За оборудване на рецепции на хотели.
  • За хотели се препоръчват модули “Light” – олекотени, без касетите в сейфовете.