Каси и сейфове за класифицирана информация

Изработка  на  КАСИ  и  СЕЙФОВЕ  за  съхранение  на  Класифицирана  информация  ,  съобразени  с  изискванията  на  ДИКСИ  и  ДАНС ,  със Сертификати.           

Публикувано в Каси и сейфове. Постоянна връзка.