Изработка и Монтаж на Модули с Пощенски кутии за вграждане към Вх.Врати

Адрес:
София, ул. Кукуш 1 (в сградата на ИНКОМС ИМ-АД),  ПК: 1309

Тел./Факс:
Тел: 02/ 920 02 44;
GSM: 0878 35 08 28, 0888 35 08 28;

Email:
office@zino-pbo.com

№1.1. – Голям Пощенски Модул за вграждане към Входна Дограма – поглед  от външната страна на  модула – ПК с гнезда  за  №№ Ап. или с Фамилии и № Ап.

 

№1.2. – Пощенски Модул за вграждане – поглед отвътре – Вратички с ключалки  и  номерация  на Ап. или други

 

 

№3. Вх.метална  Дограма с вграден Модул ПК